Vergoedingen - Sylvia Bochem
Zakelijke coaching

VERGOEDINGEN

Ervaar het ‘werk’plezier van fit en vitaal personeel.

Individuele coaching is een investering in jezelf in tijd en aandacht. Voor jou als werkgever is het een investering die zich terugverdiend in een gelukkigere medewerker.

VERGOEDINGEN

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding van de coaching bij werkgerelateerde vragen.

Als werkgever is coaching ook fiscaal vriendelijk aan te bieden. Neem contact op voor de mogelijkheden of informeer bij je accountant naar de mogelijkheden.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

man-wearing-black-cap-with-eyes-closed-under-cloudy-sky-810775
side-view-photo-of-woman-with-her-eyes-closed-holding-her-2100027

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt in aanmerking komen voor een budget waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

meer energie

Disclaimer: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer voor de volledigheid de informatie van de belastingdienst, UWV of informeer bij je werkgever.

Hallo, ik ben Sylvia
Vragen?