Vergoedingen - Sylvia Bochem
Coaching

VERGOEDINGEN

gezonde vitale medewerkers

Van werkdruk naar werkgeluk

Individuele coaching is een investering in jezelf in tijd en aandacht. Voor jou als werkgever is het een investering die zich terugverdiend in een gelukkigere medewerker.

VERGOEDINGEN

Via het UWV

Wij hebben een coachovereenkomst met het UWV. Dat betekent dat werkzoekenden die vanuit het UWV een ziektewet, WW, WIA of Wajong uitkering hebben zich eventueel via het UWV kunnen aanmelden voor een  coachtraject (Werkfit of Modulaire Re-integratiedienst).

Om deze coaching via het UWV aan te vragen, heb je akkoord nodig van jouw contactpersoon bij het UWV. Als je kiest voor ons, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op met jouw contactpersoon bij het UWV en stemmen we het vervolg af.

Samen met jou en je contactpersoon van het UWV, onderzoeken we wat jou belemmert om weer aan de slag te gaan. Denk hierbij aan onvoldoende zicht op wat je wilt en kunt, gevoelens van onzekerheid en uitzichtloosheid, en onvoldoende ervaring in jouw richting. We bespreken welke begeleiding deze belemmeringen weg kan nemen en verwoorden dit in een re-integratieplan. Na de goedkeuring van het plan, start het traject zo snel mogelijk.

Is dit wat je zoekt of wil je alvast kennismaken?

coaching via het UWV
vitale medewerker

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding van de coaching bij werkgerelateerde vragen.

Als werkgever is coaching ook fiscaal vriendelijk aan te bieden. Neem contact op voor de mogelijkheden of informeer bij je accountant naar de mogelijkheden.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

man-wearing-black-cap-with-eyes-closed-under-cloudy-sky-810775
side-view-photo-of-woman-with-her-eyes-closed-holding-her-2100027

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Disclaimer: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer voor de volledigheid de informatie van de belastingdienst, UWV of informeer bij je werkgever.